เริ่มต้นการใช้งาน

 การเพิ่ม Logo บริษัทฯ ในหัวรายงาน

ในรายงานที่ปรากฎรูป Logo นั้นท่านสามารถนำ Logo ของบริษัทฯ มาใส่ในระบบได้ ดังนี้

  1. รูปดังกล่าวต้องอยู่ใน Format .GIF เท่านั้น และต้องกำหนดชื่อว่า Logo.GIF
  2. ให้นำไฟล์ดังกล่าวไปเก็บไว้ที่ Easytax System root (พื้นที่ๆ เก็บข้อมูลของระบบ Easytax) ใน BMP Folder