การติดตั้ง

 การติดตั้ง


  การติดตั้งแบบผู้ใช้คนเดียวหรือสำหรับเครื่อง Client หรือเครื่องที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบบผ่าน Server ซึ่งควรตรวจสอบก่อนการติดตั้งดังนี้ครับ

 1. ท่านควรสำรองข้อมูลไว้ก่อน (หากมีการติดตั้งระบบนี้อยู่ก่อนแล้ว) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเดิมของท่านนะครับ
 2. การ ติดตั้งโดยทั่วไปโดยปกติ ท่านสามารถติดตั้ง EasyTax System (Package) ที่ให้มานั้น ซึ่งหากสมบูรณ์ ก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยครับ แต่หากมีปัญหาในการติดตั้งควรอ่านรายละเอียดข้างล่างครับ
 3. ล๊อก อินในเครื่อง Windows เป็น Administrator นะครับ หรือสิทธิเทียบเท่า Admin ทั้งนี้เพื่อมันใจว่าได้สิทธิ์ในการติดตั้ง Application ได้ กรณีที่เครื่องที่เชื่อมต่อกับ Server ซึ่งบางองค์กรอาจจะกำหนดและกระจาย GPO (Group Policy) ให้ไม่สามารถติดตั้ง Application อื่นๆ ในเครื่องลูกข่ายได้นอกเหนือจากการกำหนดใน Application Installation ในระบบเท่านั้น
 4. ต่อไปให้เรียกเปิดไฟล์ Easytax System Package (ไฟล์ติดตั้งระบบ) หากยังไม่มีท่านสามารถ Download ได้ที่ http://www.bksofts.com/download นะครับ
 5. เริ่มการติดตั้ง Wizard โดยการเปิดไฟล์ Package
  1. ให้คลิก Next ในหน้า Welcome to the InstallShield Wizard for Easytax-Advance
  2. ให้คลิกเลือก I accept the terms of the license agreement ในหน้า License agreement เสร็จแล้วให้คลิก Next เพื่อติดตั้งขึ้นตอนต่อไปครับ
  3. ในหน้า Setup Type หากเป็นการติดตั้งครั้งแรกท่านควรเลือกแบบ Complete นะครับ ส่วนรูปแบบตัวเลือก Custom นั้นเป็นกรณีที่เป็นการ Upgrage หรือต้องการรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากปกติ
  4. และสุดท้ายในหน้า Ready to Install the Program ให้คลิก Install เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งระบบ เสร็จแล้วให้คลิก Finish เพื่อยอมรับการติดตั้งที่แล้วเสร็จ
  5. ทั้ง นี้หากติดตั้งแล้วยังมีปัญหาในการใช้งาน ให้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (Permission) ของระบบ Window ว่ากำหนดให้ Folder ที่เก็บระบบดังกล่าวสามารถให้สิทธิ์ Users สามารถเขียนข้อมูลได้หรือไม่ (ต้องกำหนดให้เขียนข้อมูลได้ทั้ง Folder ครับ  ขั้นตอนการติดตั้งแบบ Network นั้นมีวิธีการหลายแบบ แต่ขอแนะนำ 2 วิธีตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. การติดตั้งแบบคัดลอกไฟล์ (สามารถกระทำการที่เครื่องไหนก็ได้ ที่สามารถเข้าถึง Server ได้ และควรมีสิทธิ์ Admin
  1. ท่านต้องกำหนดพื้นที่ๆ จะจัดเก็บข้อมูลใน Server เสียก่อน หรือให้ติดต่อ Admin เพื่อกำหนดและจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้เสียก่อนครับ
  2. เสร็จแล้วให้คัดลอกไฟล์ข้อมูลทั้ง Folder ที่ได้จากข้อ การติดตั้งแบบผู้ใช้งานคนเดียว (Stand Alone)
  3. การ ติดตั้งวิธีนี้ จะไม่ถูกติดตั้ง font ซึ่งหากพบว่าปัญหาตัวอัษรในรายงานหรือ font ไม่ปกติ ควรติดตั้ง font ที่เครื่องลูกข่ายที่ใช้ระบบดังกล่าว
 2. การติดตั้งโดยผ่าน Easytax Package
  1. หรือหากจะทำการติดตั้งจาก Easytax package ให้เลือกตรงหน้า Setup Type ให้เลือกเป็นแบบ Custom ครับ
  2. เสร็จ แล้วให้เลือกชี้ที่เก็บข้อมูลในหน้า Choose Destination Location ไปยังพื้นที่ใน Server ที่จัดเตรียมไว้แล้ว (กรณีที่อยู่ในเครื่องลูกข่าย)
  3. หาก ติดตั้งเสร็จ ท่านสามารถสร้าง Shortcut ในเครื่องลูกข่าย เพื่อเรียกใช้งานระบบโดยตรงจาก Server ได้เลยครับ โดยที่เครื่อง Client ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ ครับ   ก่อนอื่นท่านต้องมี License Number เสียก่อน หากยังไม่มีท่านต้องทำการลงทะเบียนที่ www.bksofts.com/register.asp เสียก่อน หรือติดต่อเพื่อขอ License Number (ทั้งนี้ต้องผ่านการชำระเงินแล้วนะครับ) ซึ่งหากลงทะเบียนต่างๆ สมบูรณ์ท่านจะได้รับ License Number จำนวน 25 ตัวอักษร ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอ License Number ท่านสามารถดูได้จากเว็ปดังกล่าว ซึ่งหากได้ License มาแล้ว สามารถติดตั้งข้อมูลดังกล่าว ดังนี้

 1. ก่อนการติดตั้ง License Number ท่านต้องคีย์ข้อมูลในแฟ้มทะเบียนผู้หักภาษี (แฟ้มทะเบียนหลัก) ให้ถูกต้อง รวมทั้งเลขที่ผู้เสียภาษี ต้องเติมให้ถูกต้องครบ 10 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ระบบตรวจสอบให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 2. หลักจากทำตามข้อ 1 แล้ว ท่านต้องกำหนด "กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น" หลังจากนั้นให้ทำการกดบันทึก (ตรงปุ่ม Toolbar รูปแผ่นดิซค
 3. เสร็จแล้วให้ไปที่ เมนู Help\เกี่ยวกับ
 4. เสร็จแล้วให้ไปที่ หน้า Product License
 5. ให้ สังเกตุ "เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์" 2 ตัวอักษรท้ายสุดต้องตรงกับรุ่นโปรแกรมที่ท่านมีลิขสิทธ์ ซึ่งระบบจะตรวจสอบใน CD-Key ตรงส่วนนี้ด้วย ดังนี้
 6. เสร็จแล้วให้ คีย์ License Number ที่ได้รับมาทั้ง 25 ตัวอักษร ซึ่งหากคีย์ตัวเลขที่ได้รับมาถูกต้อง ระบบจะแสดง Message box ว่า “ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้ระบบ Easytax, ระบบได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว.. “
 7. ทั้งนี้ License Number นี้ 1 บริษัทฯ ต่อ 1 License นะครับ